logo
ms.tymakov@seznam.cz
Úvod  »  Novinky  »  zápisy do 1.třídy

Novinky

zápisy do 1.třídy

Zápis do1.třídy ZŠ Tymákov se bude konat  5.dubna 2019 od 12hodin.
K zápisu je třeba doložit dokumenty, které jsou ke stažení na webu ZŠ
 Zapisují se děti narozené 1. 9. 2012 - 31. 8. 2013 a děti starší s odkladem školní docházky.
 V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy lze udělit odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát učitelka mateřské školy, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.
Jestliže budou rodiče žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, musí předložit písemnou žádost v  době zápisu nejpozději do 30. dubna 2019. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení (PPP) + doporučením odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky obdržíte v MŠ Tymákov nebo na webu ZŠ Tymákov. Na vyšetření v PPP se musíte objednat.
Zápis bude probíhat podle časového harmonogramu. Časový harmonogram bude spuštěn cca 3 týdny před zápisem na internetových stránkách školy.
Zapisují 3 paní učitelky současně. 
V harmonogramu si zvolte čas a skupinu (během jedné hodiny budou zapsány 3 děti 
u každé p. učitelky).
Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
-   rodný list dítěte
-   občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
-   zápisní dotazník
-   žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
-  nebo žádost o odklad školní docházky (+ doporučení PPP + doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa) 
Fotogalerie
Novinky » zápisy do 1.třídy Více zde »
Akce v MŠ Více zde »
Poděkování Více zde »