• Sluníčka
  • Berušky
  • Žabky
  • Delfíni

Zahájení školního roku ve školce 

Vážní rodiče,

těšíme se na další školní rok a věříme, že se budeme moci vídat v běžném, denním provozu.

Pro školky trvají minimální omezení.

Žádáme Vás tímto, abyste nadále v budovách MŠ nosili respirátory a na první školní den doložili vyplněné Čestné prohlášení, které jsme Vám rozeslali emailem. Kdo nemá možnost tisku, budou k dispozici v MŠ.

Jmenné seznamy dětí, které byly zveřejněny již v červnu, budou vyvěšeny u vstupu do budov MŠ.

Hezké dny přejeme. Vedení MŠ Tymákov

Mateřská Škola Tymákov

Příspěvková organizace

vila Boženka:
Tymákov 203, 332 01

kulturní dům:
Tymákov 256, 332 01

Kontakty – MŠ

Ředitelka:
+420 770 122 005
ms.tymakov@seznam.cz

Jídelna:
+420 775 765 997
sj.tymakov@seznam.cz

Kontakty – třídy

třída Sluníček: +420 770 122 005
třída Berušek: +420 724 522 908
třída Žabek: +420 773 750 911
třída Delfínů: +420 778 703 605