• Sluníčka
  • Berušky
  • Žabky
  • Delfíni

O školce

Jak je napsáno v kronice: školka byla zřízena 15. listopadu 1946, výuku zahájila 7. prosince 1946 výpomocná učitelka Věra Kadlecová. Celkem bylo zapsáno 32 dětí. Školka sídlila v budově základní školy. V kronice se dočtete informace o tom, kdy bylo co zakoupeno a podobné technické věci, proto vybíráme jen několik zajímavostí. Například ve školním roce 1948-49 2/3 dětí prodělaly černý kašel, to už nám dnes naštěstí nehrozí. Vzhledem k tomu, že ve školce byla pouze jedna paní učitelka, tak se mohlo stát, že školní rok 1952/1953 začal až 20. října, nebo zase dříve skončil jako například roku 1959, protože byla paní učitelka nemocná. V roce 1971 navštívila školku delegace sovětských turistů. Na běhu školky se podílelo mnoho lidí a všem jim patří dík za to, že zde mnoho generací prožilo spokojené dětství. V roce 1998 proběhla velká rekonstrukce budovy školky. Až do roku 2012 školku navštěvovalo většinou 20 – 32 dětí. 

V listopadu roku 2012 byla otevřena nová třída, Žabky, v kulturním domě a kapacita školky tak byla navýšena na 54 dětí. Od ledna 2015 je v provozu čtvrtá třída, kterou jsme pojmenovali Delfíni. Naše kapacita tím vzrostla na 73 dětí. Děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Nejmladší chodí do třídy Sluníček (16 dětí), děti ve věku 3-4 roky navštěvují třídu Berušek (23 dětí), děti ve věku 4-5 let patří do třídy Žabek (15 dětí) a předškoláci chodí do třídy Delfínů (19 dětí). Třídy Sluníček a Berušek se nacházejí ve vile pojmenované Boženka, kterou obec získala od věhlasné léčitelky Boženy Kamenické, které se říkalo také „baba radnická“ nebo „baba tymákovská“. Třídy Delfínů a Žabek jsou umístěny v patře kulturního domu. Obě budovy mají samostatný provoz od 6.30 do 16.00.

Již od roku 1987 nám vaří paní Václava Michálková. Roku 2002 nastoupila do školky naše hospodářka Jana Nová. Celých deset let se na výchově dětí podílí Marie Jandová.

Na fotografiích, které naleznete ve fotogalerii pod názvem historické fotky, je vidět, že děti trávily čas ve školce velice podobnými činnostmi před padesáti lety stejně jako dnes. Často pobývaly venku, hrály hry, procházely pohádkové stezky, účastnily se maškarních plesů a bálů, soutěžily, připravovaly si různá vystoupení a divadelní představení.

V současné době probíhá výuka ve školce na základě Školního vzdělávacího programu – Slavnost Země, který byl vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v každé třídě. Děti v naší mateřské škole vychováváme formou hry, která je pro toto věkové období nejvhodnější, klademe důraz na etické chování a jednání a na rozvoj tvořivosti a jedinečnosti každého dítěte. Snažíme se vytvořit pro děti podnětné a bezpečné prostředí. Také jezdíme na plavecký výcvik do bazénu v Rokycanech.

Prostory naší školky si můžete prohlédnout na google.com po zadání: Mateřská škola Boženka.

Mateřská Škola Tymákov

Příspěvková organizace

vila Boženka:
Tymákov 203, 332 01

kulturní dům:
Tymákov 256, 332 01

Kontakty – MŠ

Ředitelka:
+420 770 122 005
ms.tymakov@seznam.cz

Jídelna:
+420 775 765 997
sj.tymakov@seznam.cz

Kontakty – třídy

třída Sluníček: +420 770 122 005
třída Berušek: +420 724 522 908
třída Žabek: +420 773 750 911
třída Delfínů: +420 778 703 605